Työnohjausten rakenne, työtapa ja toteutus suunnitellaan työyhteisön tarpeita vastaaviksi. Työnohjauksien teoreettinen tausta rakentuu ratkaisukeskeisuuden, erilaisten oppimisteorioiden sekä systeemisyyden varaan.

Työnohjaus voi muodoiltaan olla:

 • yksilötyönohjauksia
 • ryhmätyönohjauksia
 • työryhmätyönohjauksia
 • esimiestyönohjauksia
Työnohjaus voi teemoittua tilauksen perusteella ja tarpeen mukaan monella tavalla. Henkilökuntamme auttaa mielellään jäsentämään työnohjauspalvelua juuri teidän työyhteisöä palvelevaksi.

Tarjoamme esimerkiksi:

 • valmentavaa työnohjausta
 • konsultoivaa työnohjausta
 • koulutuksellista, oppimista tukevaa työnohjausta
 • työkykyä ylläpitävää työnohjausta
 • ammatillisuutta vahvistavaa työnohjausta
Laatutyönohjauksessa tarkennetaan ja kohdennetaan työnohjauksen tarve jo ennen työnohjausprosessin alkua. Kokemuksemme mukaan työnohjauksen etukäteissuunnittelulla mahdollistetaan inhimillisten ja taloudellisten resurssien tarkoituksenmukainen käyttö. Laatutyönohjauksessa seurataan myös prosessin etenemistä, tarkennetaan hyötynäkökohtia ja tuetaan yhteistyöprosessia tarpeiden mukaan. Kaikki työnohjausprosessit ovat luottamuksellisia. Kehittämällämme proto -työkalulla on mahdollista linkittää työnohjausprosessit tukemaan yrityksen strategiaa ja tehdä näkyväksi ilmiöt, jotka saattaisivat muutoin jäädä todentamattomiksi.
Työnohjaus on:
 • ammatillisen oppimisen, kasvun ja kehityksen väline
 • työiloa ja yhteistyötä mahdollistavaatyöskentelytapa, jossa keskitytään työstä nousseisiin kysymyksiin
 • näkökulmien laajentamisen mahdollistajaprosessi, jossa tapaamiset ovat yleensä 3-5 viikon välei
Profess Oy on toteuttanut työnohjauksellista yhteistyötä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa: Tampereen kaupunki, Lempäälän kunta, Valkeakosken kaupunki, Janakkalan kunta, Eksote -kuntayhtymä, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, Kangasalan yhteistoiminta-alue, Hämeenlinnan ja Tampereen yhdyskuntaseuraamusvirasto, Muotialan asuin- ja toimintakeskus, Sopimusvuori Oy, TAMK, SosPro Oy, Nuorten ystävät Oy, A-klinikkasäätiö, Espanjan Aurinkorannikon Suomalainen koulu, Pro tukipiste jne..